Bejelentés


magdioldala Egyszer élünk...


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Az élet értelme

Az élet értelme egy filozófiai kérdést képez, mely az emberi létezés céljával, jelentésével és értelmével foglalkozik. A megfogalmazása sok kapcsoló kérdéssel kifejezhető, mint „Miért vagyunk itt?”, „Mi értelme a létezés egészének?”. Ezek megválaszolása számos filozófiai, tudományos és teológiai elméletnek tárgya volt a történelem során, rengeteg válasz született a különböző kulturális és ideológiai háttérből - többek között az is hogy az életnek nincs is értelme. Az élet értelmének szemlélete mélyrehatóan keveredik a létezés, az öntudat, a boldogság filozófiai és vallási értelmezésével és más érintkező elméletekkel, mint a szimbolikus jelentés, ontológia, érték, cél, jó és rossz, szabad akarat, elméletek Istenről, Isten létezése, lélek, halál utáni élet. Tudományos munkák indirektebbek, empirikus tények rögzítésével az univerzumról, a tudomány sok anyagot és hátteret ad a kapcsolódó vitákban. Modernkor előtti látásmódok A nagy vallások kiemelkedése elmozdulást mutat a természettel való személyes kapcsolatról, az áhítatosságra és a teljes üdvözülésre való összpontosításra. A keresztény, a muszlim és a szikh hitekben ez az Istennek való alávetettségben testesült meg: az üdvözülés nem az ember hozta létre személyesen tetteivel, inkább az Istentől kapott, kegyének jelképe amelyet az Isteni parancsok szerinti élettel letehet elnyerni. Az élet értelmének és céljának ennek az üdvözülésnek az elnyerése jelent meg. A keleti hagyományokban mint a buddhizmus és hinduizmus, szintén elmozdult az elsődleges figyelem a személyes felszabadulásról a felszabadulás absztraktabb elméleteire. Összességében ez a kor megnövelte és kiterjesztette a szeretet és együttérzés eszményeit, és az emberi szenvedés nagyobb szerepet kapott mint a korábbi filozófiákban A keresztény nézet szerint az emberiség természeténél és születésétől fogva bűnös, de Krisztus halála és feltámadása által ez a tisztátalan állapot meghaladható (Rómaiak 6:23). Az eszköz amely által ez elérhető, különbözik az egyes felekezetek szerint, de mindegyiknek az alapja az Isten akaratának való alávetés. A keresztény nézet szerint az élet fő célja Krisztus szerint élni, minden cselekedetünkkel Isten dicsőségét növelni, szolgálni és szeretni Őt. „Mi az élet értelme?” - sok ember kérdezi ezt meg magától élete során, gyakran úgy hogy „Mi az élet célja?” Itt következik néhány gyakori életcél amit az emberek választanak és elképzelések mi az élet célja: …megvalósítani a személyes lehetőségeket és ideálokat …a lehető legteljesebb életet élni. …teljes és termékeny életet megvalósítani. …kergetni az álmokat. …megélni az álmainkat. …olyanra fordítani ami halálunk utáni is tovább él. …kiterjeszteni életünk lehetőségeit …azzá válni aki mindig is lenni szerettem volna. …elérni a biológiai tökéletességet …túlélni/ olyan sokáig élni ameddig csak lehet/a halhatatlanság kergetésé (tudományos eszközökkel is). …örökké élni vagy a halál kitolása. …replikálódni, reprodukálódni.„A minden sejt megkétszereződésének "álma". …termékenynek lenni, szaporodni, sokasodni.(Genezis 1:28) …a bölcsesség és a tudás kutatása …szélesíteni a világról alkotott képem. …a bölcsesség és a tudás kutatása, szellemi harmónia, elkerülni a tudatlanságtól való szenvedést és megtalálni a boldogságot. …szembe nézni félelmeinkkel és elfogadni a leckéket amelyeket az élet kínál számunkra. …megtalálni az élet értelmét. …to find the purpose of life. …to find a reason to live. …to resolve the imbalance of the mind by understanding the nature of reality. …a jót, a helyeset cselekedni …a világot egy jobb helyként hagyjunk hátra mint ahogy mi találtuk. …segíteni másokon. …többet adni mint amennyit kapsz. …megszüntetni a szenvedést. …létrehozni az egyenlőséget. …ellenszegülni a zsarnokságnak. …megosztani vagyonunk. …bőkezűnek lenni. …megbocsátani. …to accept and forgive human flaws. …őszintének lenni érzelmeinkkel. …a felelősség vállalása. …becsületesnek lenni. …keresni a békét. …szeretni, élvezni az életet …szeretni és még tovább szeretni. …szeretni azokat aki a legtöbbet jelenik. Minden élet amit megérintesz viszonozni fogja azt. …örülni az életnek. …kutasd a szépséget minden formájában. …szórakozni. …élvezni az életet. …keresni az élvezet és elkerülni a fájdalmat. …könyörületesnek lenni. …úgy szeretni másokat ahogy csak tudunk. …szeretni Istent és minden teremtményét. …dicsőíteni az Urat, mindig örömöt szeretni neki. …megvalósítani a lelki megvilágosodást …tiszta lelkűnek lenni, megtapasztalni Istent. …megérteni Isteni titkait. …ismerni Istent. …ismerni magad, ismerni másokat és ismerni a mennyek akaratát. …egyesülni Istennel. …hatalmat szerezni, jobbá válni …versengeni a hatalomért és a felsőbbrendűségért. …uralni a világot. …ismerni és irányítani a világot. …to know and master nature. …leigázni a Földet (Genezis 1:28) Nem kell az élet értelmét keresni A válasz az élet értelmére túl mé


Szavazás


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!